Novinky z oboru

Pracovní postup teleskopické hydrauliky

2021-11-20
Při vstupu tlakového oleje z bezpístnicové dutiny se válec s největší účinnou plochou pístu začne vysouvat a když dosáhne konce, začne se vysouvat válec s druhou účinnou plochou pístu. Sekvence rozšířeníTeleskopická hydraulikaje od velkých po malé, což může dosáhnout dlouhého pracovního zdvihu. Čím menší je účinná plocha výsuvného válce, tím vyšší je rychlost výsuvu.
Proto se rychlost vysouvání mění z pomalé na rychlou a odpovídající hydraulický tah se mění z velkého na malý; tento zákon změny tahu a rychlosti je právě vhodný pro požadavky různých automatických nakládacích a vykládacích strojů na tah a rychlost. Pořadí zatahování je obecně od malého po velké, s kratší axiální délkou během zatahování, které zabírá malý prostor a má kompaktní strukturu. Běžně se používá v hydraulických systémech stavebních strojů a jiných mobilních strojů, jako jsou jeřáby, sklápěče atd.
Teleskopická hydraulika
Tel
E-poštaposlat poštoukrunýřpancířbrnění